Pokyny pro vedoucí

VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM

1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy obou odborových svazů školství, jejich rodinné příslušníky a pedagogy se zájmem o vzdělávací program základny. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby.

2. Vedoucí základny EXOD zpracuje vedle seznamu účastníků základny i seznam zájemců přihlášených do vzdělávacího programu základny, který po vyhodnocení a ukončení akce zašle spolu s hodnocením základny na ČMOS pracovníků školství jako podklad pro případné vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

3. Organizátor základny je dále povinen zaslat na ČMOS PŠ vyúčtování základny na předepsaném tiskopisu se svým podpisem a razítkem.

4. Do 31. března 2019 oznamte na ČMOS pracovníků školství (Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, mobil: 737 311 677 – E. Šašková, e-mail: saskova.eva@cmkos.cz) základny, které nejsou dosud plně obsazeny, a případně požádejte o jejich nové zveřejnění.

5. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat.

6. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu – www.skolskeodbory.cz a  stránkách www.exody.cz v červnu 2019.