Pokyny k akreditaci

„Poznávání regionů České republiky a Slovenska s EXODEM“

Akreditovaný vzdělávací program EXOD pod č.j.: MŠMT-5859/2017-1-297 s platností do 5. 6. 2020.

Akce EXOD v akreditaci

1. Vzdělávání se mohou zúčastnit všichni přihlášení pedagogičtí pracovníci v činné  službě, kteří po splnění celého vzdělávacího programu obdrží Osvědčení ČMOS PŠ o absolvování kurzu, který jim škola započítá do dalšího vzdělávání.

2.  Pro zájemce o vzdělávání učitelů je účast na celém programu základny EXOD povinná.

3.  Podpisem přihlášky povoluje účastník základny organizátorovi základny nakládat se svými osobními údaji (pro potřeby pojištění, ubytování, hodnocení, vyúčtování a popř. k vydání Osvědčení o vzdělávání) podle zákona č. 101/2000 Sb., ochrana osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.