Pokyny a přihlášky pro ČR

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V ČR

1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky.

2. Pokud žádáte slevu přihlášku předložte výboru své organizace ČMOS PŠ (případně OROS), který potvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (rodinným příslušníkem). V případě slevy požadované studentem (15-26 let) nutno předložit potvrzení školy o studiu. Obdobně u členů OZPŠaV.

3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury.

4. Potvrzenou přihlášku zašlete poštou nebo mailem na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou (v případě elektronické komunikace není nutno obálky zasílat).

5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo náhradníkem.

Přihláška na EXOD v ČR ke stažení:  Přihláška PDF   Přihláška WORD  Přihláška TXT